انواع واشرسرسيلندر206-405مولتی

2800000توضیحات محصول

همكار محترم

با استفاده از واشرهاي مولتي لاير با توجه به اينكه از5لايه  يعني

2لايه فلزي و سه لايه سيليكوني تشكيل شده

ديگر مشگل واشر سرسيلندر نداريد

محصولات مرتبط

© Copyright 2016. Images of products by Mahdi Attar.
تیتیک