انواع واشر سرسيلندر405-206 معمولی
توضیحات محصول

دوست عزيز توجه داشته باشيد

در اكثر واشرهاي موجود در بازار متاسفانه حلقه های احتراق از حلب يا گالوانيزه

استفاده شده و باتوجه به تماس واشر با رطوبت به مرور پوسيده ميشود وباعث خسارات فراوان...

تنها در واشر سرسيلندرهاي تيتيك حلقه هاي احتراق از ورق آنودايز شده ی آلمانی استفاده شده و

اين مشكل را برطرف كرديم

محصولات مرتبط

© Copyright 2016. Images of products by Mahdi Attar.
تیتیک